Rozvoz a výdej

Výdej do jídlonosičů 10.30 - 12.30 hodin
Výdej na talíře 11.00 - 12.30 hodin
Vývoz obědů 09.30 - 13.00 hodin